homepage

GDPR + foto

Souhlas se zpracováním osobních údajů členů atletického klubu - s pořizováním a zveřejňováním fotografií, zvukových a obrazových záznamů Správce osobních údajů: Atletika Človíček, z.s., IČO: 228 74 682, se sídlem:...

Interní směrnice o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice...